Företagsdesign och Företagsidentitet – Allt du bör Veta!

mailchimp 04X1Yp9hNH8 unsplash

Blir du också förvirrad av begreppen ”företagsdesign” och ”företagsidentitet” som förekommer överallt och oftast nämns i samma kontext och sammanhang?

Undrar du vad en företgsidentitet och företagsdesign är? I denna artikel reder vi ut allt du bör veta.

Definitionen av företagsidentitet

Företagsdesign och företagsidentitet blandas ofta ihop. Faktum är att företagsdesign bara är en del av företagsidentiteten. Låt oss tänka på företag som personligheter: Vi känner alla människor vi gillar och andra som vi gillar mindre. Detta är till en början enbart vår subjektiva uppfattning.

Du känner förmodligen likadant om varumärken. Vissa gillar du mer och andra mindre. Detta är relaterat till personliga erfarenheter eller saker du har läst om företaget.

Vi människor tenderar att identiteter och för att sätta personliga betyg på. Enligt denna modell är vi känslomässigt kopplade till varumärken eller förkastar dem.

Företag måste fråga sig: Ska vår image skapas av en slump eller vill jag ha inflytande? Om man vill ha inflytande måste man tänka på företagsidentitet. definitionen av Corporate Identity kan bäst beskrivas med följande grafik:

Vad är en del av företagsidentitet?

Dessa fyra byggstenar bildar företagsidentiteten.

Företagsbeteende – sättet att kommunicera specifikt mot allmänheten, kunder eller affärspartners. Den beskriver stilen för PR eller reklam. Dessutom användandet av visst reklammaterial och förhållandet till media och journalister.

Företagsdesign – Corporate Design påverkar hela företagets visuella utseende: Från och med typografin och designen av logotyp, visitkort, brevpapper, onlinemedia, såsom företagets webbplats, ända fram till enhetlig färg och teckensnittsdesign.

Företagskommunikation– Spridning av företagets värderingar och standarder internt och externt. Med hjälp av en sammanhållen strategi förmedlar företaget ett enhetligt budskap.

Företagskultur – Hela företagsfilosofin. Detta fastställer företagets karaktär och stil och påverkar avsevärt både företagets beteende och företagskommunikation.

Exempel till varför företagsdesign berikar ditt företag.

IKEA – Den välkända svenska möbelaffären är känd för sitt direkta, vänliga förhållningssätt till kunderna. Kunder behandlas som vänner till familjemedlemmar, en bekväm atmosfär förmedlas.

Google – Arbetet på Google ska göras så trevligt som möjligt för anställda så att de automatiskt och frivilligt tillbringar mer tid där. Google är också känt för sina anställdas förmåner.

Sammanfattningsvis kan man säga: En företagsidentitet gör ett företag omisskännligt, det tjänar till att representera sig självt. Jag hoppas att jag kunde förklara skillnaden mellan företagsidentitet och företagsdesign.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade inlägg