Varför en Professionell Grafisk Design är Viktigt för Företag

apple 606761 1280

Design ses ofta som bara en lyx eller en dekorativ men överflödig accessoar som inte fyller någon funktion och därför i princip är värdelös. Det uppenbara förbises dock, nämligen det faktum att varje människa kan påverkas av yttre intryck och till och med är beroende av dem för att kunna förstå verkligheten med sinnena.

Design är viktigt

Vad vore James Bond utan den klassiska engelska kostymen? De lägger stor vikt vid sitt utseende och det är just därför de alla är framgångsrika.

Design är en avgörande framgångsfaktor här.

Men detta fenomen kan inte bara observeras i exemplet ovan. Varje människas vardagliga handlingar bestäms ständigt omedvetet av uppfattningen av yttre intryck. Många situationer kräver ett beslut där visuella egenskaper spelar en relevant roll:

  • Vilken produkt väljer du i butiken?
  • Vilka annonser i tidningar och tidningar är det mest sannolikt att du reagerar på?
  • Vilken webbdesigner skulle du vilja arbeta med om du bara jämför deras webbplatser?

Vid första anblicken finns det ingen andra chans

En annan tankelek: En och samma affärsman säljer högkvalitativa tekniska tjänster till olika kunder. Hos kund nummer 1 dyker han upp i jeans och en sjaskig T-shirt, med tvåan i kostym. Var finns de större chanserna att lyckas om råden alltid är desamma?

Även om det inte görs medvetet beror många beslut på en stor omfattning på visuella kriterier. De så kallade ”externaliteterna” och det intryck man gör ”vid första anblicken” avgör ofta om någon gillar eller ogillar något. Företag bör använda sig av denna kunskap.

Kläder gör mannen, design gör företaget

Inverkan av en produkts design eller ett företags utseende på dess framgång bör inte vara underskattad. Särskilt på webben gör ett företags design det första intrycket på potentiella kunder – och det kan vara både positivt och negativt. Det måste därför anses att även en obefintlig design kan ha en (ofta oönskad) effekt.

Det är därför tillrådligt för ett företag att inte bara lämna sitt eget utseende (affärsdesign) åt slumpen, utan att medvetet tänka på det för att skicka inte vilket meddelande som helst, utan det önskade budskapet.

Vetenskapen bekräftar också denna tes: En studie om webbplatsens trovärdighet visar att helhetsintrycket av designen har störst inflytande på en webbplatss trovärdighet och trovärdighet.

Positiva effekter av en professionell företagsdesign

Vilka positiva effekter kan en professionell design ha på både webbplatsen och det övergripande utseendet?

Affärsdesign skapar konkurrensfördelar.

Genom en tilltalande affärsdesign utmärker ett företag sig från konkurrenter, är mer benägna att bli uppmärksammad och har därmed en konkurrensfördel.

Affärsdesign ger information och orientering när du fattar ett köpbeslut.

Bra design är också en fördel för kunden, eftersom han vet vem han har att göra med. Design skapar struktur, så önskad information kommuniceras tydligt och entydigt.

Affärsdesignär mest direkt del av en företagsidentitet.

Affärsdesign har en omedelbar effekt och uppfattas utan medvetandets filter. En önskad effekt kan främjas av individuella designelement.

En tilltalande design är ofta förknippad med god kvalitet. Omvänt är ett företag som kommunicerar höga kvalitetsstandarder men inte gör dem synliga i en adekvat design inte särskilt trovärdigt

Affärsdesign blir en differentiator.

Med en lämplig design kan ett företag uttrycka sina attityder och värderingar och därigenom särskilja sig från konkurrenterna.

Affärsdesign leder till mervärde.

En tilltalande design är alltid en gest av välvilja för kunden. Relevant information är optimalt förberedd för mottagaren så att irritation undviks. Så design är synonymt med service.

Professionell affärsdesign kan göra mer.

Professionellt designad affärsdesign kan göra mer än att bara se bra ut: Design uttrycker värderingar, förmedlar företags- och varumärkesidentitet och är därför ett strategiskt verktyg i företagsledning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade inlägg

  • Logotypdesign & Logotyputveckling – Grundläggande Överväganden

  • Utveckla Modulära System – Tips & Råd

  • Hur du Skapar Autentiska Reklambilder – Tips & Råd