Logotypdesign & Logotyputveckling – Grundläggande Överväganden

brad neathery mGH253KbfaY unsplash

Logotypen är det centrala elementet i ett utseende, att (företags)målen och principerna sammanfattas, presenteras i ett kortfattat tecken och filosofin eller bilden visualiseras.

Innan logotypen utvecklas ska åtminstone grunderna i hur den tillhörande företagsdesignen ska se ut, dvs vilka färger, typsnitt och designelement som ska användas och vilken stil (t.ex. seriös, tydlig, dynamisk, emotionell, saklig, representativ, abstrakt etc.) som föredras.

När man designar en logga bör det diskuteras vilken grad av abstraktion den ska ha. Det finns områden och tjänster som kan illustreras bättre, t.ex. arkitektur, hantverk, kultur, matlagning, media, resor, sport, transport, produktion, välbefinnande etc.

De känns fortfarande igen med en hög grad av ikonicitet. Ekonomiska områden som är svåra att kartlägga är till exempel konsult, ekonomi och administration. För att skapa visuellt urskiljbara varumärken för dessa företag och tjänster är ett icke-representativt formspråk idealiskt.

Ett lämpligt typsnitt bör väljas för designen av ordmärke, vilken karaktär och uppgiftens uttryck.

Syftet med att utveckla ordet och symbolen är att uppnå en optimal estetisk och optisk effekt, där alla komponenter samverkar harmoniskt.

Krav och kriterier

Ett företag, en institution, en förening eller ett varumärke bör förkroppsliga en mängd olika förutsättningar. Till exempel kompetens, temperament och kontinuitet, men också ett uttryck för dynamisk företagskultur. Dessutom måste företagslogotyper framstå som tidlösa och hållbara – men ändå kunna vidareutvecklas. En tydlig avkodning med högt sympativärde inom de aktuella områdena är också avgörande

Idén eller ämnet som ligger bakom tecknet ska presenteras på ett begripligt och omisskännligt sätt och bör presenteras med en hög vara lätt att känna igen. När det gäller ordtecken ska en hög informationsnivå uppnås med så lite text som möjligt.

Även vid utformning av skylten, senare ansökningar eller reklam media måste beaktas. Den ska vara lätt mångsidig och rimligt prissatt att reproducera. Även i de minsta skärmstorlekarna och i svartvitt måste tecken fungera optimalt.

Nationella färger och symboler får inte användas olämpligt och tredje parts varumärkesrättigheter kränks.

Även vid etablering av ett företag kan varumärkesskydd registreras för utvecklade karaktärer, med hänsyn till vissa villkor. Ett upphovsrättsmeddelande kan också läggas till om en anmälan har gjorts av det berörda patent- eller varumärkesverket. Detta juridiska meddelande bör dock inte skjutas för mycket i förgrunden.

Hur mycket kostar en kreativ, individuell och professionell logotypdesign?

Etablerade byråer med många års erfarenhet konkurrerar med många karriärbytare, nykomlingar i branschen och webbplattformar som erbjuder logotyper för små pengar. Vid första anblicken verkar dessa erbjudanden ganska attraktiva. Men här uppstår frågan om individuella mål kan uppnås med förment billiga erbjudanden eller med färdiga logotyper från hyllan?

Hur ska det fungera, eftersom det finns vid billiga erbjudanden i början av projektet en detaljerad genomgång om kundens önskemål och affärsprojektet och görs en noggrann analys och varumärkesundersökning?

Andra frågor och tjänster som bör diskuteras som påverkar omfattningen och arbetet med att skapa logotypen är till exempel om byrån kommer att få i uppdrag att leta efter ett namn och utveckla reklamationen och om, utöver logotypen, designen av brevhuvudet, visitkortet och hemsidan beställas som en del av helhetsintrycket? Dessutom bör hänsyn tas till hur många utkast som presenteras och hur många förändringsfaser som ingår i erbjudandepriset

En annan del av avgiften avser bl.a. juridiska frågor som nyttjanderätt beror på om det till exempel är en logotyp för en regional företagsetablering eller för en internationellt verksam koncern. Och slutligen är det viktigt att vara uppmärksam på vilka filformat som överlämnas efter färdigställandet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade inlägg

  • Utveckla Modulära System – Tips & Råd

  • Hur du Skapar Autentiska Reklambilder – Tips & Råd

  • 10 Tips för Snygga Designer av Reklamblad